USABLE Projemiz ile Horizon 2020’deyiz

Avrupa Komisyonu’nun Horizon 2020 Programı’ndan destek alan USABLE projemiz ile gıda, içecek ve ilaç uygulamaları için yenilenebilir kaynaklardan biyobozunur, geri dönüştürülebilir ve uygun maliyetli ambalaj malzemeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Proje, ambalajlar için sürdürülebilir bir kullanım ömrü sunacak ve çevreye zarar vermeden biyolojik olarak parçalanabilir olarak tasarlanacaktır. Proje ile, Koruma Klor olarak dünyanın farklı yerlerindeki üniversiteler, STK’lar ve şirketler ile çalışma şansımızı çok iyi şekilde değerlendireceğimize tüm ekibimizle inanıyoruz.