WHYBE 10 G

WHYBE 10 G

Bitki Adı KIullanma Amacı Kullanma Dozu ve Dönemi Hasat Aralığı

Baş Soğan

Soğan sak nematodu (Ditylerıchus dipsasi)

6 kg/da

-Özellikleri

* %10 oxamyl içerir.

Özellikleri: VVHYBE® 10 G sistemik bir ilaç olup bitkilerin kökleri ile alınarak bitkinin her tarafına yayılır.

KULLANMA ŞEKLİ:
Baş Soğanlarda: (***) VVHYBE® 10 G; soğan dikiminden hemen önce 6 kg/da dozunda kullanılmalıdır. -    Gerekli miktardaki ilaç uygun miktarda kumia karıştırılarak ele eldiven giyip, elle tarlaya / seraya serpilebilir ya da daha büyük alanlarda traktörle çekilen gübre dağıtma aletleri ile gerekli miktardaki ilaç tarlaya / seraya dağıtılabilir. İlacın alana eşit bir şekilde dağıtılmasına dikkat edilmelidir, ilaç uygulamasından sonra tırmıkla bir karıştırma yapılmalı, ekimden sonra ise yağmurlama ya da salma sulama yapılarak ilacın 5-10 cm derine inmesi sağlanmalıdır.
-    VVHYBE® 10 G sistemik bir ilaç olup bitkilerin kökleri ile alınarak bitkinin her tarafına yayılır.
-    İlaç atomizör, pülverizatör veya sırt pompası ile uygulanmamalıdır.
-    Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip nematisitler/insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı zararlı türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları ile bu zararlılara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip nematisit/insektisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.
Karışabilirlik: VVHYBE® 10 G bilinen pek çok fungisit ve insektistlerle karışabilir.
Fitotoksisite: VVHYBE® 10 G; tavsiyelere göre kullanıldığında fitotoksik değildir.
Çevreye Etkisi: Arılara, kuşlara ve balıklara zehirlidir.
Zehirlilik: Sıçanlarda Akut Oral LD50: 5,4 mg/kg.
Antidotu ve Tedavi İçin Gerekli Bilgiler: Antidotu Atropin Sülfattır. Morphine ve 2-PAM kullanılmaz. Bu ürün, kolinesteraz inhibitörüdür. Tam atropinizasyon gerçekleşinceye kadar, her 10-30 dakikada bir, 1.2-2.0 mg'lık dozlar uygulayın. Hasta iyileşinceye kadar atropinizasyonu tutun. Suni teneffüs veya oksijen gerekebilir. Tamamen iyileştiğinden emin olmadan, hastanın herhangi ibr kolinesteraz inhibitörüne maruz kalmasına izin vermeyin.