KORUMA FALTAN 50 FL

KORUMA FALTAN 50 FL

Bitki Adı Hastalık Adı Kullanma Dozu
Dönemi
Son İlaçlama
Hasat Ara Süresi

Bağ

Ölükol (Phomopsis vitícola)
Kurşuni küf (Botrytis cinerea)

150 mi/100»su
200 ml/100» su

7 günÖzellikleri

* Litrede 500 gram Folpet içerir.

Özellikleri: Kontakt etkili koruyucu bir fungisittir.

KULLANMA ŞEKLİ:
Bağda Ölükol hastalığına karşı: Kış İlaçlaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce.
Yaz İlaçlaması: Birinci ilaçlama sürgünler 2-3 cm, ikinci ilaçlama sürgünler 8-10 cm, üçüncü ilaçlama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
İlaçlama Tekniği: Gerek kış ilaçlamaları, gerekse yaz ilaçlamaları havanın açık ve güneşli olduğu günlerde yapılmalıdır. İlaç atılırken bilhassa budama yerlerinin iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. Yaz ilaçlamasında ise yeni çıkan sürgünlerin tamamen ilaç ile kaplanması sağlanmalıdır.
Bağda Kurşuni Küf Hastalığına Karşı: İlk ilaçlama olum başlangıcında yapılır. 12 gün aralıklarla ve enfeksiyon yoğunluğuna göre ilaçlamaya devam edilir. Çok sıcak ve kurak şartlarda ve kültür bitkisi stres altındayken uygulanmamalıdır.
Karışabilirlik: Yağlar, dinitro bileşikleri, yaprak gübreleri, özellikle organik fosforlu ilaçlar ile karıştırılamaz. Kuvvetli alkali ilaçlar, Bordo Bulamacı ve kükürtlü preparatlar Koruma Faltan 50 FL'nin fungusit etkisini azaltacağından tank karışımı yapılmamalıdır. Şayet yağlar ve dinitro bileşikleri özellikle organik fosforlu ilaçlar bitkiye uygulanacak ise Koruma Faltan 50 FL en az 21 gün önce ya da sonra uygulanmalıdır. Bağlarda çiçek döneminden sonra diğer ilaçlar ile karıştırılmadan kullanılmalıdır.
Çevreye Etkisi: Çiçeklenme zamanı gerekli tedbirleri aldıktan sonra uygulayınız. Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
Fitotoksisite: Tavsiye edilen dozlarda, tavsiye edilen bitkilere fitotoksik değildir.
Zehirlilik: Sıçanlarda Akut Oral LD50 >9000 mg/kg.
Antidotu: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.