KORTAC 100 EC

KORTAC 100 EC

Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu
Dönemi
Son İlaçlama
Hasat Ara Süresi
Mısır Koçan Kurdu (Sesamia nonagrioides)
Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis)

40 ml/da (15 gün ara ile 3 laçlama)
40 ml/da(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

15 Gün
Elma Elma İç Kurdu (Cydia pomonella)
Elma Ağ Kurdu (Hyponomeuta malinellus)
20 ml/100 lt su
15 ml/100 lt su
15Gün
Buğday

Süne (Eurygaster integriceps)
Hububat Hortumlu Böceği (Pachytychius hordei)

15 ml/da(1-3 ve 4-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin) 15 ml/da

15 Gün
Şeker Pancarı Kalkan Böceği (Cassida spp.) 20 ml/da 15 Gün
Zeytin Zeytin Sineği (Dacus oleae) 25 ml/100 lt su 15 Gün
Fındık Kurdu Fındık Kurdu (Curculio nucum) 40 ml/da 15 Gün
Bağ Bağ Maymuncuğu (Otiorrhynchus spp.) 30 ml/100 lt su 15 Gün
Domates Yeşil Kurt (Heliothis armigera) 50 ml/da 15 gün
Pamuk Yeşil Kurt (Heliothis armigera) 200 ml/da 15 gün


Özellikleri

* Litrede 100 gr Alpha cypermethrin içerir.

Özellikleri: Kontakt ve mide etkili bir insektisittir. Çok düşük dozlarda merkezi sinir sistemi üzerinde etki gösterir.

KULLANIM ŞEKLİ: İlaç hazırlanırken önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve sonra tavsiye edilen miktar ilaç başka bir kapta su ile çoğaltılıp iyice
karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir.
Karışabilirlik: Yüksek alkali özellik gösteren maddeler hariç olmak üzere pek çok insektisit ve fungusitle karıştırılabilir.
Çevreye Etkisi: Bal arıları, balıklar ve faydalı böceklere karşı zehirlidir.
Fitotoksisite: Tavsiye edilen dozlarda tavsiye edilen bitkilere kullanıldığında fitotoksik değildir.
Zehirlilik: Akut oral LD50: 79 mg/kg.
Antidotu: Özel bir antidotu yoktur.