ŞİRKET POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri odaklı yaklaşımla müşteri talep ve beklentilerini gerçekleştirirken müşteri memnuniyetini sağlamak

Etkin insan kaynakları yönetimi ile ürün kalitesini etkileyen her kademedeki çalışanlarımızın yeterlilik ve bilgi düzeylerini arttırarak sürekli gelişen ve öğrenen organizasyon oluşturmak.

Kalite Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimi için hedefler belirleyerek, verilere dayalı kararlarla, kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak.

Paydaşlarımız,tedarikçilerimiz,taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımızla işbirliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek.

Tüm çalışmalarımızı ve üretimimizi geçerli yasal yükümlülükler ve diğer standartlara uygun çevre duyarlılığı içinde gerçekleştirmek.

 

ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla Çevre ve İSG politikasına uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı ve gereken kaynağı sağlamayı,

Çevre İSG ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek gereklerini yerine getirmek

Tüm faaliyetlerimizde, kirliliği kaynağında en aza indirgeyip geri kazanımı sağlamak,

Çevre ve İSG etkilerini-risklerini kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmak,

Çevre İSG Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek,

Doğal kaynak tüketimini kontrol altında tutarak, çevreye ve insana etkisi en az olan doğal kaynaklara yönelmek.

Çevre ve İSG duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin, ziyaretçilerin ve yerel toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak,

Çalışmaların bir göstergesi olarak kaza sıklık ve ağırlık oranları izlenerek her yıl bir önceki yıla oranla düşük değerlere ulaşarak, çevre, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu iş gücü kayıplarını azaltmak   

Düzeltici önleyici faaliyetlerde bulunarak iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve çevre kazalarını en aza indirmeyi, çevre ve İSG performansını artırmayı ve kaynak israfını önlemek

Paydaşlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımızla işbirliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek.