İnsan Kaynakları

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; İşlerimizi sistem yaklaşımı ile sürekli iyileştirerek ve iyileştirmelerimizi standartlaştırarak, ölçülebilir sonuçlarla yaparken, şirketimizde; bilgi üreten, işi ile ilgili sorumluluk alarak uygulamalarda öncülük yapan, müşteri odaklı davranışlarla yürüttüğü görev ve sorumluluklarda her zaman dürüst, kendisini sürekli geliştiren, yenilikçi fikirler üreten, tüm bunları geliştirirken çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden dinamik bir insan kaynakları yapısı hedeflemektedir.

EĞİTİM VE GELİŞTİRME SÜRECİ

Şirketimiz çalışanlarımızın gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlere büyük önem vermektedir. Çalışanlarımız ihtiyaç duyduğu konularda bilgi edinmesi için her zaman desteklenmektedir. Çalışanlarımızın başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması öncelikli olarak hedeflenmektedir.

Üniversite–Sanayi işbirliği çerçevesinde üniversite öğrencileri ve meslek lisesi öğrencilerinin staj taleplerinin karşılanmaktadır. Üniversiteler ile ortak projeler yürütülmektedir.

İŞE ALIM VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Koruma Şirketler Grubu, adil bir işe alım süreci ve çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasına ve sürdürülmesine özen gösterir.

Koruma Şirketler Grubu, eşit fırsatlar sunan bir işverendir ve işe alım sürecinde herhangi bir ayrım yapmaz. Bu politika, işe alma, yerleştirme, terfi, iş akdinin sonlandırılması, izin, ücret ve eğitim gibi, ancak bunlarla sınırlı kalmayan tüm istihdam şart ve koşullarına uygulanır.

İşe alım sürecinde bilgi, beceri, deneyim, nitelik ve yetkinliği uygun olan işgücünü şirketlerimizin bünyesine katmak hedefimizdir.

İş başvurularının şirketimizin ihtiyaçlarına göre daha etkin değerlendirilebilmesi için Internet aracılığıyla iş başvurusunda bulunabilirsiniz.