Birleşmiş Milletler projesi Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne bir destek de Koruma’dan!

Kadınların iş ve toplum yaşamına katılımını ‘’olmazsa olmaz’’ olarak gören Koruma Şirketler Grubu, Türkiye’den ve dünyadan cinsiyet eşitliği projelerine destek vermeye devam ediyor. Ülke ekonomisinin gelişmesi ve fırsat eşitliğinin güçlenmesi adına bu yolda adımlar atıyor.

Son olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imza atan kuruluşlar arasında yer alan Koruma Şirketler Grubu, aşağıdaki 7 prensip konusunda birtakım uygulamaları hayata geçiriyor.

1.     Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması

2.     Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi

3.     Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması

4.     Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi

5.     Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması

6.     Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi

7.     Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması

Koruma Şirketler Grubu, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda projeler geliştirerek Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayabileceğine inanıyor ve bu amaçla çalışmalarına devam ediyor.